Compartir: 
La recuperació continua

La millora de l'activitat de la zona de l'euro s'observa en la millora gradual del mercat de treball. La taxa d'atur es va reduir fins al 10,7% a l'octubre, una dècima menys que el mes anterior. Aquesta taxa continuarà davallant en els pròxims exercicis, a mesura que continuï, a la zona de l'euro, una recuperació més sustentada en la demanda interna que en l'externa. En aquest sentit, el BCE manté les perspectives de creixement i considera que els majors riscos d'aquest escenari són un desenvolupament desfavorable de l'economia mundial i una escalada dels conflictes geopolítics.

La inflació es va estabilitzar al novembre. Encara que el preu de l'energia va caure significativament menys que els dos últims mesos (en termes interanuals), l'avanç de la resta de components es va frenar. D'altar banda, el BCE va rebaixar una dècima les perspectives d'inflació per al 2016 i el 2017.

Compartir: