Compartir: 
La recuperació continua a la zona de l'euro

L'índex PMI compost de la zona de l'euro baixa lleugerament, però es manté en zona expansiva. La valoració per zones té importants matisos. Alemanya va registrar al maig el nivell més baix de 2015, però es manté en registres relativament elevats. A França, al contrari, s'hi va anotar un lleuger ascens, però el nivell continua sent molt modest. La valoració global per a la resta de països és clarament positiva, tant pel que fa al nivell com a la tendència mostrada durant els últims mesos.

El comerç exterior impulsa la recuperació. Les exportacions de béns de la zona de l'euro a la resta del món van augmentar el 5% interanual en el 1T, mentre que les importacions es van mantenir estables. Així, la balança comercial va arribar als 52.600 milions d'euros, un important avanç respecte del mateix període de l'any passat (30.700 milions).

Compartir: