Compartir: 
La recuperació del crèdit dóna suport al creixementLa recuperació del crèdit dóna suport al creixementLa recuperació del crèdit dóna suport al creixement

El ritme de creixement es va desaccelerar fins al 0,8% intertrimestral en el 3T, 2 dècimes menys que en el 2T, d'acord amb el que es preveia. A falta del detall per components, els indicadors d'activitat apunten a una lleugera davallada del ritme d'avanç del consum privat. Tot i així, cal assenyalar que, en el 4T, aquests indicadors es mantenen en nivells elevats, motiu pel qual preveiem que la desacceleració del ritme de creixement serà molt suau.

Octubre marca l'inici de la moderació de la caiguda dels preus. La inflació va avançar 2 dècimes, fins al -0,7%, a l'octubre, gràcies al comportament dels carburants i dels lubricants, els preus dels quals han davallat menys que al setembre del 2015. S'espera que aquesta tendència es mantingui en els pròxims mesos i que la inflació tanqui l'any en terreny positiu.

L'activitat constructora es continua recuperant. N'és una mostra l'evolució dels visats d'habitatges d'obra nova, que a l'agost van créixer el 19,0% interanual (acumulat de 12 mesos). La recuperació està sent impulsada per l'escassetat d'habitatges nous a vendre en algunes zones prime i per la major tracció de les compravendes, les quals, al seu torn, s'estan recolzant en la millora de les condicions de finançament.

La concessió de crèdit nou es va accelerar al setembre. El crèdit per al consum de les llars i el crèdit a les empreses per un import inferior a un milió d'euros (el que solen sol·licitar les pimes) consoliden la tendència alcista iniciada al començament del 2014. D'altra banda, la concessió de crèdit hipotecari, que va trigar més a enlairar-se, és la que va créixer amb més força (36,4% interanual). L'últim segment que ha anotat taxes de creixement positives ha estat el crèdit a grans empreses, encara que el seu dinamisme en els darrers mesos fa preveure que la recuperació del crèdit serà un suport important per al creixement en els pròxims trimestres.

Compartir: