Compartir: 
La recuperació del crèdit bancari recolza l'activitat empresarialLa recuperació del crèdit bancari recolza l'activitat empresarial

Es confirma la recuperació de la inflació, fins al - 1,0% el maig, com a conseqüència d'un menor descens dels preus d'oci i cultura (viatges organitzats). Per la seva banda, la inflació subjacent, aliena a les fluctuacions de l'energia i els aliments frescos, es va mantenir en el 0,7%. Tanmateix, la fortalesa del consum privat donarà suport a la seva recuperació en la segona meitat d'any. Així mateix, la desaparició de l'efecte esglaó com a conseqüència de l'enfonsament del preu del petroli el 2015 portarà la inflació general a terreny positiu a partir d'agost.

El deute públic disminueix a l'abril. El deute del conjunt de les Adm. Pub. va retrocedir fins als 1.079 milers de milions d'euros (en el 1.095 el març). Malgrat aquesta reducció, pròpia del mes d'abril, l'elevat nivell de deute públic assenyala la importància de seguir amb els esforços de consolidació fiscal.

El crèdit bancari segueix recuperant-se i la morositat, disminuint. El desglossament del crèdit de l'1T 2016 mostra que cada vegada més segments passen a anotar taxes de variació interanual positives. A més del crèdit al consum i al sector agrícola, que van començar a créixer el 2015, en l'1T també ho ha fet el crèdit a la indústria, una mostra més que el crèdit està donant suport a la recuperació de l'activitat productiva empresarial. D'altra banda, la taxa de morositat va seguir descendint en tots els segments, encara que cal assenyalar que en la construcció i en el crèdit al promotor la taxa encara segueix en cotes molt altes.

Compartir: