Compartir: 
La recuperació del sector immobiliari i el menor endeutament del sector privat donaran suport al creixement el 2016La recuperació del sector immobiliari i el menor endeutament del sector privat donaran suport al creixement el 2016La recuperació del sector immobiliari i el menor endeutament del sector privat donaran suport al creixement el 2016

Senyals mixtos dels indicadors quantitatius i qualitatius. L'índex de producció industrial va avançar el 4,2% interanual al novembre, una xifra que està en consonància amb la mijana de l'avanç del 3T i que confirma que el ritme de creixement es va mantenir en el tram final de l'any. De cara al 1T 2016, segons l'índex de confiança empresarial, els empresaris es mostren menys optimistes: només el 16% ho és i el 22% és pessimista. De tota manera, és important assenyalar que, tot i que a l'inici del 4T també hi havia més empresaris pessimistes, al tancament del trimestre el balanç es va equilibrar.

Es confirma que la inflació va avançar fins al 0,0% al desembre, a causa d'una caiguda més suau dels preus de l'energia en termes interanuals. Tot i així, es tracta d'un avanç menor del que s'esperava. En la mateixa línea, la inflació subjacent, que exclou l'energia i els aliments frescos, també va sorprendre a la baixa, en disminuir una dècima, fins al 0,9%. Això va ser conseqüència que la inflació dels serveis, sobretot de l'oci i de la cultura, es va situar per sota del que s'havia previst.

El mercat immobiliari manté la tendència de recuperació. El ritme de creixement de les compravendes d'habitatges va augmentar al novembre fins a l'11,7% interanual (en l'acumulat de 12 mesos). Així i tot, les divergències regionals en el creixement de les compravendes i en l'excés d'oferta fan preveure una evolució dispar dels preus.

El procés de despalanquejament del sector privat es troba a prop de completar-se. En el 3T 2015, es va mantenir la tendència descendent del deute de les llars i de les societats no financeres, que es va situar en el 68,6% i en el 107,2% del PIB, respectivament, unes xifres molt properes a la mitjana de la zona de l'euro.

Compartir: