Compartir: 
La recuperació econòmica continua a bon ritmeLa recuperació econòmica continua a bon ritmeLa recuperació econòmica continua a bon ritme

Bons indicadors d'activitat en el 2T. L'índex PMI de manufactures va pujar al maig fins als 55,8 punts, impulsat per l'augment de les noves comandes, tant domèstiques com externes, la qual cosa assenyala la recuperació de la zona euro. En canvi, el PMI del sector serveis va corregir part de la intensa pujada del mes anterior. Ambdós indicadors se situen en nivells compatibles amb una lleugera acceleració del ritme de creixement.

La creació de llocs de treball continua a bon ritme. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social va augmentar al maig en 57.721 persones (en termes desestacionalitzats), i això va accelerar la taxa de variació interanual fins al 3,6 %. Per bé que l'impuls de l'ocupació en la construcció i l'Administració pública ha estat especialment important durant els últims mesos, la recuperació és generalitzada, la qual cosa inspira confiança que continuï.

El preu de taxació de l'habitatge es va contreure un 0,4% intertrimestral en el 1T (-0,1% interanual). Per bé que la dada és poc favorable, dos factors apunten que l'ajust del preu gairebé ha arribat a la fi. Primer, la contracció del 1T va compensar el sorprenent creixement registrat en el 4T 2014 (del 0,5% intertrimestral). I segon, aquests moviments erràtics són propis d'un procés d'estabilització del preu. És poc probable que hi hagi fortes caigudes a mitjà termini.

La nova concessió de crèdit continua creixent. Entre gener i abril, els nous crèdits a les llars per a la compra d'habitatge van créixer un 15,2% respecte dels mateixos quatre mesos de 2014, i un 23,2% per a altres finalitats. També destaca el repunt de la concessió a empreses grans per segon mes consecutiu, amb la qual cosa es trenca la tendència de caigudes pronunciades. Els préstecs a pimes van augmentar un 9% respecte del mateix període de 2014. Esperem que aquesta tendència de més concessió de crèdit s'intensifiqui en els propers mesos, d'acord amb la major activitat econòmica.

Compartir: