Compartir: 
La recuperació econòmica de la zona euro va prosseguir en el 2T

La producció industrial va augmentar el maig. En particular, l'índex de producció industrial de la zona euro va progressar un 0,9% (variació interanual mitjana dels últims tres mesos), encara que una mica menys que en els quatre primers mesos de l'any. Per països, la producció industrial va avançar un 0,4% a Alemanya, un 0,6% a França, 0,5% a Itàlia i 2,5% a Espanya. Aquest ritme d'avenç de la producció industrial apunta a què l'activitat econòmica en la zona euro prosseguirà a un ritme moderat en els propers mesos.

El superàvit de la balança de béns de la zona euro assoleix els 24.600 milions d'euros. Les exportacions de béns de la zona euro a la resta del món van augmentar un 2% interanual el maig, mentre que les importacions es van reduir en un 2%, el que va resultar en un augment del superàvit comercial.

Compartir: