Compartir: 
La recuperació econòmica prossegueix, tot i que el ritme d'avanç serà menor en el segon semestreLa recuperació econòmica prossegueix, tot i que el ritme d'avanç serà menor en el segon semestreLa recuperació econòmica prossegueix, tot i que el ritme d'avanç serà menor en el segon semestre

Els indicadors d'activitat continuen sent robustos a l'inici del 3T. Al juliol, l'índex PMI de serveis va pujar amb força fins als 59,7 punts i es va situar per damunt de la mitjana del 2T (58,3), gràcies a l'impuls de les noves comandes, que continuen sent molt fortes. En canvi, el PMI manufacturer va retrocedir lleugerament fins als 53,6 punts, un nivell inferior a la mitjana del 2T (54,8).

Continua la tendència positiva del mercat laboral.El nombre d'afiliats a la Seguretat Social va augmentar lleument al juliol en 10.499 persones (en termes desestacionalitzats), amb la qual cosa la taxa de variació interanual es va mantenir en el 3,4%. El dinamisme de les activitats de mercat dóna solidesa a la recuperació.

La inflació general es manté en el 0,1% al juliol, malgrat la forta pressió baixista del preu del petroli (amb una caiguda del 17% intermensual). En canvi, la inflació subjacent va pujar del 0,6% al 0,8%. Tot i que s'espera que aquesta tendència positiva es consolidi, gràcies a un major dinamisme de la demanda interna, l'evolució del cru serà clau en la dinàmica de l'IPC general a curt termini.

El dèficit comercial va augmentar el juny, malgrat la millora del saldo energètic. Tot i que el comportament de les exportacions de béns va ser positiu (5,4% interanual), el ritme d'avanç de les importacions va accelerar fins al 5,7% interanual, de manera que el dèficit comercial (segons l'acumulat de 12 mesos) es va incrementar fins als 24.070 milions d'euros, una xifra que hauria estat més elevada si no hagués estat per la caiguda del preu del petroli.

La taxa de morositat recula fins a l'11,0% al juny, des de l'11,4% del mes anterior. El crèdit dubtós cau el 19,8% interanual i se situa en els 149.308 milions d'euros.

Compartir: