Compartir: 
La recuperació econòmica rep el suport del sector exterior i del crèdit bancariLa recuperació econòmica rep el suport del sector exterior i del crèdit bancari

Els indicadors d'activitat es van desaccelerar al febrer, però van continuar mantenint-se en nivells elevats. Els índexs de la xifra de negocis del sector serveis i de la indústria van alentir el seu ritme de creixement al febrer. D'altra banda, l'entrada de comandes industrials va continuar rebent l'impuls del mercat exterior, tant de la zona de l'euro com de la resta del món, mentre que les comandes del mercat interior van moderar el seu ritme d'avanç. Aquesta desacceleració de l'activitat coincideix amb el nostre escenari de creixement sòlid però una mica més moderat del PIB en el 1T 2016, que situem en el 0,7% intertrimestral (0,8% en el 4T 2015).

El baix preu del petroli redueix el dèficit comercial mitjançant l'estalvi de la factura energètica. Les exportacions nominals de béns van avançar el 3,0% interanual al febrer (en l'acumulat de tres mesos), por damunt de les importacions, que van créixer l'1,9%. No obstant això, si s'exclouen els béns energètics, l'avanç de les importacions continua sent elevat i superior al de les exportacions, la qual cosa empitjora el dèficit no energètic.

La taxa de morositat continua una tendència descendent. Al febrer, la mora bancària va baixar fins al 10,1% del crèdit, gràcies que el crèdit dubtós va continuar contraient-se a una velocitat superior a la del saldo total de crèdit. La millora de la qualitat dels balanços bancaris i l'ampliació dels estímuls monetaris per part del BCE fan preveure que el flux de crèdit donarà suport a l'activitat econòmica en els pròxims mesos.

Compartir: