Compartir: 
La recuperació econòmica es trasllada al mercat laboralLa recuperació econòmica es trasllada al mercat laboral

Els indicadors d'activitat apunten a una acceleració del creixement en el 4T. L'índex PMI compost de la zona de l'euro, malgrat retrocedir lleugerament el desembre fins als 54,0 punts, assoleix el nivell màxim dels últims quatre anys i mig (en termes trimestrals) i se situa en zona clarament expansiva (per damunt dels 50 punts). Els països de la perifèria registren un avenç de l'índex PMI més significatiu que Alemanya i que França. En aquest últim, l'índex ha retrocedit el desembre fins als 50,3, nivell pròxim a l'estancament.

La contenció salarial en la perifèria permet que aquests països recuperin competitivitat. Mentre a Alemanya els increments salarials són elevats (del 2,3% interanual en el 3T), a Itàlia i Espanya, els augments són molt menors, del 0,0% i el 0,6%, respectivament. Així mateix, en ambdós països, el ritme de creixement de l'ocupació va ser notable en el 3T, per damunt de la zona de l'euro (0,3% intertrimestral).

Compartir: