Compartir: 
La recuperació econòmica segueix en marxaLa recuperació econòmica segueix en marxaLa recuperació econòmica segueix en marxa

El consum privat segueix creixent i es recolza en la millora de la situació financera de les llars. La renda bruta disponible de les llars va avançar un 2,3% interanual en el 1T, de manera que les llars van seguir compatibilitzant l'augment del consum amb la capacitat d'estalviar. En concret, la taxa d'estalvi es va situar en el 9,3% de la renda bruta disponible en el 1T, només una dècima per sota del trimestre anterior. Tenint en compte l'avenç de les vendes al detall d'abril i maig, el consum privat va seguir sent el motor de la recuperació en el 2T.

La inflació continua recuperant-se i arriba al - 0,8% al juny. A falta del detall per components, la dada s'explica per la pujada del preu dels carburants i de l'electricitat. En els propers mesos, la inflació seguirà una tendència alcista pel dinamisme del consum privat i la desaparició de l'efecte esglaó del preu del petroli.

El saldo per compte corrent puja a l'abril fins al 1,7% del PIB. Aquesta notable millora es deu tant a la continuada reducció del dèficit de rendes com a un increment del superàvit de béns i serveis, que trenca la tendència baixista dels últims mesos. D'altra banda, el número de turistes internacionals va augmentar un 7,4% interanual el maig, marcant un bon inici de la temporada d'estiu.

L'ajust del dèficit públic segueix pendent. L'execució pressupostària fins a l'abril situa el dèficit (excloses les corporacions locals) en l'1,2% del PIB, una dècima per damunt del de fa un any. Encara que l'administració central i les comunitats autònomes han millorat el seu saldo, preocupa el deteriorament del superàvit de la Seguretat Social.

La nova concessió de crèdit dóna suport al creixement. El flux nou de crèdit a llars i pimes segueix creixent a taxes elevades, mentre que les noves operacions a grans empreses es contreuen, segurament pel major accés a mercats i l'ús de beneficis retinguts per finançar-se. 

Compartir: