Compartir: 
La recuperació continua, però a un ritme menorLa recuperació continua, però a un ritme menorLa recuperació continua, però a un ritme menor

El ritme de creixement va desaccelerar lleugerament en el 3T. El Banc d'Espanya estima que el PIB va créixer el 0,8% intertrimestral en el 3T (3,4% interanual), un registre lleugerament per sota del 2T (1,0% intertrimestral), encara que significatiu. Tot indica que la demanda interna ha estat el motor de creixement, per bé que el consum privat va desaccelerar, segons el registre de les vendes al detall.

L'ocupació continua recuperant-se a bon ritme al setembre. Així, el nombre d'afiliats a la Seguretat Social va augmentar en 35.072 en termes desestacionalitzats, la qual cosa situa la taxa de variació interanual en el 3,2%. El dinamisme de la industria i dels serveis (més enllà del turisme) suggereix que la millora de l'ocupació es mantindrà en el tram final de l'any, tot i que no accelerà.

Important retrocés de la inflació al setembre. Els preus van caure el 0,9% interanual, 5 dècimes més que a l'agost (-0,4%). Aquesta contracció va ser conseqüència de la caiguda del preu dels carburants i de l'energia, que van pressionar a la baixa la inflació general, tot i que s'espera que la subjacent s'hagi mantingut estable.

Els comptes públics milloren gràcies a l'increment dels ingressos tributaris. El dèficit de les AP (excloses les corporacions locals) acumulat fins al juliol va ser del 3,3% del PIB. Encara que el dèficit se situa 5 dècimes per sota del valor de 2014, segurament l'ajust que s'està duent a terme serà insuficient per aconseguir l'objectiu del 4,2% del PIB.

La capacitat d'estalvi de les llars es restaura a poc a poc. El fort increment del consum privat en el 2T (3,5% interanual) va ser compatible amb un augment de l'estalvi brut de les llars (3,2% interanual), amb la qual cosa la taxa d'estalvi es va mantenir pràcticament estable en el 9,3% de la renda bruta disponible. 

Compartir: