Compartir: 
La recuperació continua en el 4T, tot i que el ritme d'avanç es podria suavitzarLa recuperació continua en el 4T, tot i que el ritme d'avanç es podria suavitzar

Els empresaris encaren el 4T amb optimisme. L'indicador de confiança empresarial consolida la tendència ascendent iniciada el 2013, encara que es modera el percentatge d'empresaris que es mostren optimistes respecte del trimestre que comença (el 19,5% en el 4T davant del 21,0% en el 3T). La confiança millora als serveis, sobretot al comerç, però recula en la construcció i en la industria.

La inflació s'enfonsa de nou a causa de l'evolució de l'energia. L'IPC es va contraure el 0,9% al setembre, 5 dècimes més que a l'agost, mogut per la caiguda del preu dels productes energètics (tant carburants com electricitat). No obstant això, la inflació subjacent, aliena a les fluctuacions de l'energia i dels aliments frescos, va avançar una dècima fins al 0,8%. S'espera que aquesta tendència a l'alça dels components lligats a la demanda interna es mantingui a mesura que la recuperació es vagi consolidant.

La riquesa financera neta de les famílies va créixer en el 2T (6,8% interanual) i va arribar a un total d'1,26 bilions d'euros. Els passius financers a llarg termini es van continuar reduint, a causa, principalment, del deute hipotecari. La creació d'ocupació va continuar augmentat la massa salarial i mantindrà la riquesa financera familiar en cotes elevades.

El descens de la taxa de morositat fa una pausa. La taxa de morositat del sector bancari es va situar en l'11,0% a l'agost, un registre lleugerament superior al del mes precedent. De tota manera, esperem que en els pròxims mesos la morositat reprengui el camí descendent iniciat al desembre del 2013.

Compartir: