Compartir: 
La recuperació continua sense grans canvisLa recuperació continua sense grans canvis

L'FMI manté pràcticament intactes les seves previsions de creixement per a la zona de l'euro. La institució preveu un creixement moderat del 1,5% el 2015 i del 1,6% el 2016, una xifra molt similar a la del juliol de 2015. La recuperació prossegueix, sostinguda pel baix preu del petroli, la depreciació de l'euro i la política monetària acomodatícia. Per països, destaca la lleu rebaixa de la previsió per a Alemanya, país que l'FMI veu més afectat per la desacceleració de les economies emergents, malgrat que la seva recuperació continua. El creixement dels perifèrics (llevat de Grècia) prossegueix d'una manera una mica més ràpida de la prevista anteriorment per l'organisme internacional. A llarg termini, la institució assenyala la demografia i la baixa productivitat total dels factors com a causants del baix potencial de creixement de la zona de l'euro.

La producció industrial s'alenteix a l'agost, tot i que lleugerament. Mentre que, a Alemanya i a Espanya, la producció industrial va créixer a l'agost a taxes similars que el mes anterior, a Itàlia i a França, els registres van ser lleugerament inferiors. En conjunt, les dades mostren una indústria que es recupera, però de manera lenta. 

Compartir: