Compartir: 
La Xina transita cap al seu nou model de creixement mentre els EUA arrenca el 3T amb dades mixtesLa Xina transita cap al seu nou model de creixement mentre els EUA arrenca el 3T amb dades mixtes

El 3T arrenca tèbiament en els EUA. Els primers indicadors d'activitat del 3T (ISM, confiança del consumidor, vendes d'habitatges nous i vendes al detall) apunten a què la tònica d'activitat moderada del 2T encara no es dissipa, però també mostren que el pols del consum és ferm. D'altra banda, la inflació es va situar el juliol en el 0,8% interanual (1,0% el juny), a causa de la caiguda del component energètic.

El Japó s'estanca. El PIB del 2T 2016 va créixer un 0,05% intertrimestral (0,6% interanual) per la atonia del consum privat i la debilitat de les exportacions als EUA i a la Xina. Després del nou estímul fiscal aprovat el juliol, el BoJ podria ampliar el ritme d'expansió quantitativa el setembre

La Xina avança en el complex canvi de model econòmic. El juliol, les exportacions van retrocedir un 4,4% interanual i les importacions un 12,5%. Així mateix, les xifres de producció industrial i vendes al detall es van desaccelerar moderadament respecte a les de juny, mentre que els indicadors PMI van mostrar una tendència de fons a la millora dels serveis. Senyals, en definitiva, que el país segueix progressant cap al nou model de creixement.

Creixement millor de l'esperat a Rússia, però pitjor a Mèxic. A Rússia, el retrocés interanual del PIB en el 2T va ser del 0,6%, sensiblement menor a l'esperat, cosa que suggereix que el país s'allunya gradualment de la fase aguda de la recessió. En canvi, Mèxic va sorprendre en caure un 0,2% intertrimestral (+0,5% en 1T).

 

Compartir: