Compartir: 
La zona de l’euro accelera el seu ritme de creixement en el 1T 2017La zona de l’euro accelera el seu ritme de creixement en el 1T 2017

La zona de l’euro accelera el seu ritme de creixement en el 1T 2017. En concret, el PIB de la zona de l’euro va avançar un 0,6% intertrimestral, el ritme més elevat dels dos últims anys i 1 dècima superior a l’anunciat inicialment, després de la revisió a l’alça de França, Itàlia i Grècia (els tres països van créixer un 0,4% intertrimestral en el 1T). La contribució al creixement de la demanda interna va ser de +0,6 p. p., mentre que la de demanda externa va ser nul·la (en compensar-se la fortalesa de les exportacions amb l’avanç de les importacions). De cara als propers trimestres preveiem que es mantindrà un ritme de creixement similar.

El BCE millora les previsions de creixement de la zona de l’euro. En l’actualització trimestral del seu quadre macroeconòmic, el BCE va revisar lleugerament a l’alça el creixement esperat per a la zona de l’euro fins a l’1,9% el 2017, l’1,8% el 2018 i l’1,7% el 2019, un augment de 0,1 p. p. en tots els casos. Aquesta revisió va en consonància amb les previsions de CaixaBank Research i recull la millora observada durant els últims mesos en les dades d’activitat i els indicadors de sentiment econòmic. Pel que fa a la inflació, el BCE va revisar a la baixa les previsions (1,5% el 2017, 1,3% el 2018 i 1,6% el 2019), tot i que Draghi va recalcar que l’ajust procedeix dels components volàtils (energia i aliments) i va emfatitzar que la institució manté el mateix escenari d’una recuperació molt gradual de les pressions inflacionistes subjacents.

Compartir: