Compartir: 
La zona de l’euro manté el ritme de creixement en el 3T

El PIB de la zona de l’euro sorprèn lleugerament a l’alça, amb un creixement del 0,3% intertrimestral i de l’1,6% interanual en el 3T 2016, els mateixos registres que en el trimestre anterior. A falta de conèixer la composició del PIB, les dades disponibles apunten que la demanda interna va seguir sent el principal sosteniment del creixement de la zona de l’euro. Dels països dels quals ja es disposa de dades, destaca França que, després de caure en el 2T, va tornar a un ritme de creixement positiu tot i que modest (0,2%). Amb tot, cal destacar que el consum privat continua estancat.

La inflació va continuar avançant segons el previst. L’índex de preus al consum harmonitzat (IPCH) va avançar un 0,5% interanual a l’octubre, 1 dècima per sobre de la dada de setembre, fonamentalment per la menor caiguda de l’energia. La inflació subjacent, per la seva banda, es va desaccelerar lleugerament, fins al 0,7%, 0,1 p. p. per sota del registre de setembre, però esperem que en els propers mesos augmenti gradualment de la mà de l’avanç de l’activitat.

 

Compartir: