Compartir: 
L’activitat manté un to sòlid en el 2T

L’activitat manté un to sòlid en el 2T. Al juny, l’índex de sentiment empresarial compost (PMI) per al conjunt de la zona de l’euro va baixar fins als 55,7 punts. Un descens, però, que queda matisat pel fet que, en la mitjana del 2T, el PMI es va situar en els 56,4 punts, per sobre del registre del trimestre anterior (55,6) i en zona clarament expansiva (per sobre dels 50 punts).

La confiança del consumidor continua millorant. Al juny, l’índex de confiança del consumidor per al conjunt de la zona de l’euro es va situar en els –1,3 punts, el registre més alt des de maig de 2007. Així, la bona evolució d’aquest indicador suggereix que el consum privat es manté com un dels pilars de la recuperació de la zona de l’euro.

Compartir: