Compartir: 
Les enquestes de confiança empresarial suggereixen un bon inici de l'activitat en el 3T

Millora el sentiment econòmic afavorit per l'acord entre l'Eurogrup i Grècia. El juliol, l'índex de sentiment econòmic es va situar en els 104,0 punts, per damunt de la mitjana del 2T (103,7). Per països, destaca el fort augment del registre a Alemanya, d'un punt, fins als 106,0 punts, cosa que al costat de la millora de l'índex d'activitat empresarial IFO, reafirma al país com locomotora de la zona euro. En canvi, el sentiment econòmic va retrocedir significativament a Grècia, indicatiu de la recessió esperada en aquesta economia.

Compartir: