Compartir: 
L’economia continua creixent a bon ritmeL’economia continua creixent a bon ritme

Els indicadors avançats d'activitat continuen robustos. Així les vendes al detall van créixer un significatiu 3,4% interanual a l'agost. Tot i el creixement de la renda disponible, el dinamisme del consum privat ha portat a situar la taxa d'estalvi al 8,3% el 2T 2016, 1 p. p. per sota del registrat un any abans.

La inflació continua amb la seva recuperació al setembre i arriba al 0,3% (–0,1% a l’agost) per la pujada dels carburants i l’electricitat. El dinamisme del consum i el preu del petroli seguiran tirant a l’alça la inflació.

El saldo per compte corrent puja al juliol. La millora (3.000 milions davant els 2.700 al juliol de 2015) es deu a l’increment del superàvit de béns i serveis, que va passar de 4.800 a 5.700 milions i que va compensar el dèficit de rendes més elevat. Per la seva banda, el nombre de turistes internacionals va augmentar un 5,8% interanual a l’agost (10,1 milions).

Les dades d’execució pressupostària reflecteixen l’absència d’ajust en els comptes públics el 2016. Al juliol, el dèficit del conjunt de les administracions públiques, excloent-hi les corporacions locals, es va situar en el 3,1% del PIB i va igualar el registre de juliol de 2015. Per la seva banda, el dèficit de l’Estat a l’agost es va emplaçar en el 2,8% del PIB (2,5% al 2015). De tota manera, les mesures anunciades pel Govern haurien de corregir aquesta tendència en el tram final de l’any.

La concessió de crèdit es desaccelera. A l’agost, tant el crèdit al consum com per a la compra d’habitatge es van alentir, encara que van seguir anotant taxes de creixement elevades, del 19% i 27% interanual, respectivament (acumulat de 12 mesos). Pel que fa al crèdit a les societats no financeres, va continuar l’evolució dispar segons la grandària empresarial: mentre que el crèdit a pimes va continuar fluint (6% interanual), el de grans empreses es va contreure amb força (-24% interanual).

Compartir: