Compartir: 
L’economia espanyola comença el tram final de l’any amb molt bon peuL’economia espanyola comença el tram final de l’any amb molt bon peuL’economia espanyola comença el tram final de l’any amb molt bon peu

Els indicadors d’activitat continuen molt vigorosos. A l’octubre, l’índex PMI del sector manufacturer va avançar decididament fins als 53,3 punts i va recuperar el nivell dels primers mesos de l’any. El seu homòleg del sector serveis es va mantenir pràcticament pla, en els 54,6 punts. Aquests indicadors van sorprendre a l’alça, especialment si es té en compte que l’escenari de consens (també el de CaixaBank Research) és d’una desacceleració suau del creixement en els pròxims trimestres.

El ritme de creació d’ocupació s’accelera a l’octubre fins al 3,4% interanual. El nombre d’afiliats a la Seguretat Social va augmentar a l’octubre en 107.475 persones (en termes desestacionalitzats), l’increment d’afiliats més elevat en un mes d’octubre en la sèrie històrica (només comparable a 2005, quan es va produir una regularització dels immigrants). La millora és generalitzada a totes les branques d’activitat econòmica, destacant el repunt en educació i una menor destrucció d’ocupació de l’habitual d’hostaleria i comerç.

El saldo per compte corrent continua la seva millora a l’agost. Concretament, el superàvit corrent va arribar als 20.967 milions d’euros (acumulat de 12 mesos) davant dels 16.100 milions d’agost de 2015. A aquest augment van contribuir tant el menor dèficit del saldo de rendes com el superàvit més elevat de béns i serveis. Per la seva banda, al setembre, el nombre de turistes internacionals (7,9 milions) va pujar un 7,6% interanual.

La nova concessió de crèdit bancari avança amb vigor, sobretot per a llars. Tot i certa desacceleració, al setembre, tant el crèdit al consum com per a la compra d’habitatge van seguir anotant taxes de creixement elevades, del 27% i del 13% interanual, respectivament (acumulat de 12 mesos). Pel que fa al crèdit a les societats no financeres, va continuar l’evolució dispar segons la grandària empresarial: mentre que el crèdit a pimes va seguir fluint (+ 5% interanual), el de grans empreses es va contraure amb força (?28% interanual) a causa, en gran part, de l’accés a altres fonts de finançament.

 

Compartir: