Compartir: 
L’economia espanyola manté un ritme sòlid de creixement en el 3TL’economia espanyola manté un ritme sòlid de creixement en el 3T

L’economia espanyola manté un ritme sòlid de creixement en el 3T. Concretament, el PIB va créixer un 0,6% intertrimestral (2,5% interanual), el mateix avanç que en el trimestre anterior i lleugerament per sobre del previst per CaixaBank Research. En termes interanuals, la demanda interna va contribuir 3,0 p. p. al creixement, 0,3 p. p. menys que en el 2T. Aquesta disminució, però, s’ha compensat amb una detracció menor de la demanda externa al creixement (–0,5 p. p. comparat amb –0,8 p. p. en el 2T). De cara als propers trimestres, l’evolució favorable del mercat laboral i les condicions financeres acomodatícies continuaran esperonant el creixement, mentre que la demanda externa seguirà acusant l’impacte de les tensions comercials a nivell global, la desacceleració de la zona de l’euro i el repunt del preu del petroli.

El dèficit de les Administracions públiques (excloent-hi les corporacions locals) es va situar en el 2,0% del PIB a l’agost. Això representa un ajust de 4 dècimes respecte a l’agost del 2017, el mateix que caldria per assolir l’objectiu de dèficit públic del 2,7% del PIB el 2018. Per la seva banda, el dèficit de l’Estat, del qual ja se’n disposen dades fins al setembre, va disminuir fins a representar l’1,1% del PIB (1,5% al setembre del 2017).

Continua la disminució del superàvit per compte corrent, que a l’agost es va situar en el +1,2% del PIB, 14.305 milions d’euros (acumulat de 12 mesos), inferior a l’1,9% de l’agost del 2017. Tot i que l’encariment del petroli és un element clau en l’empitjorament corrent, el deteriorament del saldo comercial no energètic també és destacable. Per la seva banda, en l’àmbit dels serveis, les exportacions de serveis no turístics van desaccelerar-se, mentre que el turisme va aguantar. En concret, al setembre, la despesa turística va augmentar un 0,7% respecte al registre de l’any anterior, impulsat per l’augment en el nombre de turistes estrangers (+0,5%) i en la despesa mitjana diària (+3,0 %).

Compartir: