Compartir: 
L’economia espanyola va accelerar el seu ritme de creixement fins al 0,8% intertrimestral en el 1TL’economia espanyola va accelerar el seu ritme de creixement fins al 0,8% intertrimestral en el 1T

L’economia espanyola va accelerar el seu ritme de creixement fins al 0,8% intertrimestral en el 1T, 1 dècima per sobre del creixement registrat en el 4T 2016. En termes interanuals, es va mantenir en un elevat 3,0%. La demanda interna va seguir liderant el creixement, amb una aportació de 2,2 p. p., i la demanda externa va presentar una contribució de 0,8 p. p. Es tracta d’una composició entre demanda interna i externa similar a la del 4T 2016, encara que l’evolució dels subcomponents de la interna va ser una mica diferent: el consum privat va suavitzar el seu ritme d’avanç fins al 0,4% intertrimestral (0,7% en el 4T), mentre que la inversió va cobrar dinamisme i va créixer un elevat 3,0% intertrimestral (0,5% en el 4T).

Les exportacions s’acceleren. Al març, el dèficit comercial de béns va ser de l’1,9% del PIB (acumulat de 12 mesos), una mica superior a l’1,8% de febrer pel deteriorament del saldo energètic. No obstant això, les exportacions no energètiques van créixer un notable 5,5% interanual i van contribuir a la millora del saldo no energètic, que és més indicatiu de la tendència de fons del saldo comercial espanyol.

El preu de l’habitatge que publica el Ministeri de Foment (basat en preus de taxació) avança un 2,2% interanual en el 1T 2017. En termes intertrimestrals, el preu es va incrementar un 0,9% (0,8% en el 4T 2016). En els propers mesos, s’espera que la tendència alcista dels preus continuï, recolzada per l’escassetat d’estoc en determinades zones prime.

Compartir: