Compartir: 
L’economia europea continua recuperant-se de forma gradualL’economia europea continua recuperant-se de forma gradual

Avanç lent de la producció industrial. L’índex de producció industrial de la zona de l’euro va créixer al juliol un 0,2% (variació interanual mitjana dels últims tres mesos), un ritme menor que en els primers mesos de l’any. Per països, Espanya va liderar l’avanç amb un increment del 0,4%, mentre que l’índex va retrocedir a Alemanya (–0,3%), França (–0,1%) i Itàlia (–0,4%). Els registres de la producció industrial en els últims mesos apunten a un cert afebliment del ritme de creixement en la segona meitat de l’any.

El mercat laboral es recupera de manera progressiva. L’ocupació va augmentar un 0,4% intertrimestral en el 2T 2016 a la zona de l’euro, el mateix ritme que en el trimestre anterior. Per la seva banda, els costos salarials es van incrementar un 0,9% interanual el 2T 2016, 1,3 p. p. per sota del trimestre anterior. Aquesta disminució es deu, en gran mesura, al sorprenent menor increment salarial observat a Alemanya (del 2,7% en el 1T 16 a l’1,1% en el 2T 16).

Compartir: