Compartir: 
L’economia nord-americana manté una sòlida taxa de creixement en el 3TL’economia nord-americana manté una sòlida taxa de creixement en el 3T

L’economia nord-americana manté una sòlida taxa de creixement en el 3T (0,9% intertrimestral, 3,0% interanual). L’avanç ha sorprès en positiu, especialment davant del ja molt elevat creixement del 2T. Per components de demanda, el fort ritme de creixement va estar refermat, en bona part, per l’avanç del consum privat, la gran contribució positiva del component existències i el consum públic (davant de la major despesa pública aprovada al febrer al Congrés americà). Aquests elements van compensar la caiguda de les exportacions i de la inversió residencial. D’altra banda, cal destacar la debilitat de la inversió empresarial, especialment, en equips, que s’hauria d’haver vist beneficiada per la nova fiscalitat (retallada impositiva i més incentius fiscals a la inversió).

El ritme de creixement de l’activitat econòmica s’estabilitza en els països emergents, després d’uns trimestres de clar alentiment. D’acord amb l’evolució de l’indicador sintètic d’activitat emergent de l’IIF, tot i l’enduriment de les condicions financeres, el ritme de creixement de l’activitat econòmica es manté en cotes relativament altes.

Compartir: