Compartir: 
L’economia nord-americana va seguir avançant de forma considerable en el 1T 2018

L’economia nord-americana va seguir avançant de forma considerable en el 1T 2018 (un 0,6% intertrimestral i un 2,9% interanual), fet que reflecteix el bon momentum expansiu. Tot i que es tracta d’un avanç lleugerament inferior al del trimestre anterior (0,7% intertrimestral), s’ha de prendre en consideració que és una primera estimació i que, a més, l’oficina estadística nord-americana tendeix a subestimar l’avanç del PIB dels primers trimestres i a sobreestimar el de la resta de trimestres. Per components de demanda, la lleu desacceleració del ritme de creixement va ser deguda, en bona part, a l’alentiment de l’avanç del consum privat, del consum públic i de la inversió residencial. Això, però, va ser parcialment compensat per la contribució positiva del component d’existències, el menor avanç de les importacions i la solidesa de la inversió no residencial.

Compartir: