Compartir: 
Les dades continuen confirmant la solidesa de l’economia nord-americanaLes dades continuen confirmant la solidesa de l’economia nord-americana

Les dades continuen confirmant la solidesa de l’economia nord-americana. Així, segons la tercera estimació del PIB del 4T 2017 que va realitzar el Bureau of Economic Analysis, l’economia dels EUA va créixer un notable 0,7% intertrimestral (2,6% interanual), per sobre de les anteriors estimacions i de la mitjana dels últims cinc anys. En la mateixa línia, l’índex de confiança del consumidor elaborat pel Conference Board va baixar lleugerament, però es va mantenir en un nivell molt elevat (127,7 punts al març enfront dels 120,5 de mitjana del 2017), i l’indicador de sentiment empresarial (ISM) de manufactures també es va situar en una còmoda zona expansiva (59,3 punts el març), malgrat la caiguda mensual.

Turquia creix més del que s’esperava, però la sostenibilitat del creixement és dubtosa. En el 4T 2017, el PIB turc va créixer un sòlid 7,3% interanual, per sobre del previst. Aquest fet va situar el creixement del conjunt del 2017 en un 7,4%, el més alt des del 2013. Amb tot, aquest camí és poc sostenible, ja que l’economia mostra desequilibris macroeconòmics importants: la inflació es va situar en el 10,3% al febrer i el dèficit per compte corrent va ser proper al 5% en el 3T 2017.

El sentiment empresarial de la Xina repunta el març. Així, al març, el PMI de manufactures elaborat per l’Oficina Nacional d’Estadística es va situar en els 51,5 punts i es va recuperar després del modest registre de febrer (50,3 punts). Per la seva banda, el PMI de serveis també va millorar (de 54,4 a 54,6 punts).

Compartir: