Compartir: 
Les dades del mercat de treball dels EUA són una mostra de la maduresa del cicle econòmicLes dades del mercat de treball dels EUA són una mostra de la maduresa del cicle econòmic

Les dades del mercat de treball dels EUA són una mostra de la maduresa del cicle econòmic. Al febrer, es van crear 235.000 llocs de treball, un registre substancial atesa la proximitat de l’economia nord-americana a la plena ocupació. La taxa d’atur es va mantenir pràcticament estable, en el 4,7%, i els salaris van avançar un significatiu 2,8% interanual. En aquest context, la Fed podria anunciar una nova pujada de tipus en la reunió d’aquesta mateixa setmana.

Xina: les exportacions deceben i les importacions es disparen. En particular, després de la nova caiguda de les exportacions al febrer, en l’acumulat de 12 mesos, els avenços de les exportacions continuen sent negatius (–4,3%). Per contra, les importacions van créixer un +0,1% interanual al febrer (acumulat de 12 mesos), en positiu per primera vegada des de desembre de 2014. Amb tot, les dades del sector exterior al gener i febrer s’han d’analitzar amb cautela davant les distorsions que genera el canvi de data per les festivitats de l’Any Nou xinès. Per la seva banda, la inflació es va situar en el 0,8%, molt per sota de la dada de gener (2,5%), en bona mesura, pel fort descens del component dels aliments.

Es demora la sortida de la recessió al Brasil. En el 4T 2016, el PIB va sorprendre amb un descens del 0,9% intertrimestral (–2,5% interanual), més elevat del previst. Tot i que el ritme de caiguda és una mica menor que el del 3T, la dada reitera les dificultats del país per superar la recessió, en particular a causa de la persistent debilitat del consum privat, que suma vuit trimestres amb una taxa de variació intertrimestral negativa. En el còmput anual de 2016, el PIB va caure un 3,6%.

Compartir: