Compartir: 
Les reunions dels principals bancs centrals avançats van monopolitzar l’atenció dels inversorsLes reunions dels principals bancs centrals avançats van monopolitzar l’atenció dels inversors

Les reunions dels principals bancs centrals avançats van monopolitzar l’atenció dels inversors. La Reserva Federal va començar aquesta setmana de reunions de bancs centrals anunciant una pujada del tipus d’interès objectiu en 25 p. b., fins a l’interval 1,75%-2,00%, tal com s’esperava. Aquesta decisió va estar acompanyada d’una lleugera revisió a l’alça de la senda prevista dels tipus d’interès en els propers anys per part dels membres de la institució monetària: un total de cinc més fins a finals del 2019 (abans n’eren quatre). Dijous, el Banc Central Europeu va anunciar la fi de les compres netes (QE). En concret, reduirà les compres netes d’actius de 30.000 milions fins a 15.000 milions a partir d’octubre, i les finalitzarà al desembre de 2018. A partir d’aquesta data, el BCE seguirà reinvertint els actius que vencin per mantenir estable la mida del seu balanç. Pel que fa als tipus d’interès oficials, els membres del Consell de Govern van assenyalar que els mantindran inalterats fins almenys passat l’estiu de 2019. Finalment, divendres, el Banc del Japó va anunciar la seva decisió de mantenir sense canvis els paràmetres de la seva política monetària.

Setmana mixta a les borses internacionals. En aquest entorn de reunions de bancs centrals, les borses europees van avançar amb força, amb un increment de l’1,7% per a l’Eurostoxx 50 i pujades entre l’1% i el 3% per a la majoria dels índexs. La borsa italiana va destacar amb un rebot de prop del 4%, mentre que la portuguesa va retrocedir un 0,8%. Als EUA, l’S&P 500 va acabar la setmana relativament estable, mentre que el Dow Jones va retrocedir prop de l’1%. Finalment, l’índex MSCI de borses emergents va perdre gairebé un 2% en el còmput setmanal. Al mercat de renda fixa sobirana, les rendibilitats dels bons a llarg termini es van mantenir relativament estables als EUA i Alemanya, mentre que les primes de risc van baixar amb força a Europa. Per la seva banda, al mercat de divises, l’euro es va depreciar enfront del dòlar i va acabar la setmana en els 1,16 dòlars.

Compartir: