Compartir: 
L’FMI preveu una acceleració del creixement el 2017 però alerta dels riscos, mentre el PIB de la Xina s’estabilitzaL’FMI preveu una acceleració del creixement el 2017 però alerta dels riscos, mentre el PIB de la Xina s’estabilitza

L’FMI preveu una recuperació apreciable el 2017 (3,4%) i 2018 (3,6%), després de qualificar d’un deslluït creixement mundial el 2016 (3,1%). Les economies emergents seran les principals responsables del ritme d’activitat més elevat. Amb tot, l’FMI considera que les perspectives dels avançats són millors que les manejades en les seves anteriors previsions fruit d’un final de 2016 millor del que s’esperava i del canvi de política econòmica als EUA. Entre els riscos que destaca el Fons cal esmentar el proteccionisme, la combinació de baix creixement (per absència de reformes estructurals) i elevat deute d’algunes economies avançades, i les vulnerabilitats que segueixen exhibint certs emergents importants.

El PIB de la Xina va créixer un significatiu 6,7% el 2016. En termes interanuals, el PIB va avançar un 6,8% en el 4T 2016, la qual cosa confirma l’estabilització de l’economia (6,7% en els tres primers trimestres de 2016). A nivell sectorial, els serveis van ser el principal impulsor de l’economia, amb un creixement del 7,8% el 2016, enfront del 6,1% del sector industrial.

La inflació dels EUA segueix la tendència alcista al desembre, i l’activitat econòmica es manté positiva. L’IPC general dels EUA va créixer un 2,1% interanual al desembre, 4 dècimes per sobre del registre del mes anterior, i impulsat de nou pel component energètic i el de lloguers imputats. L’avanç de desembre va situar la inflació general en l’1,3% en la mitjana de 2016. Per la seva banda, la inflació subjacent es va emplaçar en el 2,2% en la mitjana de 2016. Tot això es produeix en un context de creixement significatiu, tal com avala l’estudi de camp elaborat regularment per la Reserva Federal (Beige Book).

Compartir: