Compartir: 
L’FMI revisa a l’alça el creixement del PIB d’Espanya fins al 2,6% el 2017, 3 dècimes més que al generL’FMI revisa a l’alça el creixement del PIB d’Espanya fins al 2,6% el 2017, 3 dècimes més que al generL’FMI revisa a l’alça el creixement del PIB d’Espanya fins al 2,6% el 2017, 3 dècimes més que al gener

L’FMI revisa a l’alça el creixement del PIB d’Espanya fins al 2,6% el 2017, 3 dècimes més que al gener. Tant la xifra com la revisió reiteren que l’economia espanyola creix significativament per sobre del seu entorn de referència, com es constata quan es considera que l’FMI situa el creixement de la zona de l’euro en l’1,7% (+0,1 p. p.). A CaixaBank Research esperem un creixement una mica superior, del 2,8%. En una perspectiva geogràfica més àmplia cal destacar que el Fons preveu un creixement global del 3,5%, una revisió a l’alça d’1 dècima deguda al fet que els avançats estan evolucionant més positivament del que es preveia. Amb tot, cal assenyalar que el creixement d’emergents com la Xina i Rússia han estat revisats a l’alça. Els riscos a la baixa que l’FMI destaca són els de naturalesa política, el proteccionisme, l’impacte de la normalització de la Fed en certs emergents i el deute de la Xina.

El saldo comercial empitjora pel preu del petroli. Al febrer, el dèficit comercial de béns es va situar en l’1,8% del PIB (acumulat de 12 mesos), el màxim des de juliol de 2016 (en termes de PIB) per la pujada del preu del petroli. Amb tot, les exportacions van créixer un significatiu 3,3% interanual (la taxa més alta des de maig), superior a l’1,8% de les importacions (ambdues xifres acumulades de 12 mesos).

El deute públic augmenta lleugerament al febrer. El deute del conjunt de les Administracions públiques es va situar en 1.118 milers de milions d’euros, el que representa un increment del 3,2% respecte al febrer del 2016. L’elevat nivell de deute públic, que frega el 100% del PIB, recorda la necessitat de seguir amb els esforços de consolidació fiscal.

La taxa de morositat continua baixant. El saldo de crèdit dubtós va disminuir al febrer fins als 115.017 milions d’euros i acumula un retrocés del 42% des del nivell màxim assolit al gener de 2014. D’acord amb això, la taxa de morositat va seguir la seva tendència descendent i es va situar en el 9,1%. En els propers mesos, la millora de l’economia i la venda de carteres d’actius dubtosos seguiran afavorint la reducció d’aquesta taxa.

Compartir: