Compartir: 
L’FMI revisa a l’alça les previsions econòmiques de la zona de l’euroL’FMI revisa a l’alça les previsions econòmiques de la zona de l’euro

L’FMI revisa a l’alça les previsions econòmiques de la zona de l’euro, fins al 2,1% el 2017 i l’1,9% el 2018 (+0,2 p. p. els dos anys). Per països, destaca el major creixement de les principals economies de la zona de l’euro el 2017, fins al 2,0% a Alemanya, l’1,6% a França i l’1,5% a Itàlia. La institució assenyala tant la fermesa de la demanda interna com l’acceleració de les exportacions com a factors que donen suport a un creixement per sobre del potencial. A mitjà termini, la taxa de creixement es reduirà gradualment cap al potencial, llastada per la baixa productivitat, la demografia adversa i l’elevat endeutament, tant públic com privat.

La producció industrial a la zona de l’euro manté un bon ritme de creixement a l’agost. Segons Eurostat, l’índex va pujar un 3,5% interanual, una mica per sota del mes anterior (–0,2 p. p.), però molt per sobre de la mitjana de l’any (2,4%). Destaca la bona evolució de la dada a Alemanya (4,6% interanual), Itàlia (4,6%) i Espanya (2,1%). En canvi, a França, el creixement de l’índex es va moderar (1,1%) després de la bona dada de juliol (3,9%).

Compartir: