Compartir: 
L’FMI torna a reduir les seves previsions de creixement mundial i manté un balanç de riscos esbiaixat a la baixaL’FMI torna a reduir les seves previsions de creixement mundial i manté un balanç de riscos esbiaixat a la baixa

L’FMI torna a reduir les seves previsions de creixement mundial i manté un balanç de riscos esbiaixat a la baixa. Després d’un avanç del 3,7% el 2018, l’economia mundial creixerà un 3,5% el 2019 i un 3,6% el 2020, 2 i 1 dècimes, respectivament, per sota de les xifres que manejava el Fons en les seves previsions d’octubre. La revisió és el resultat, en bona part, de la moderació del creixement en les economies core de la zona de l’euro (en particular, Alemanya i Itàlia) i de moltes economies emergents (l’excepció principal és la Xina). Així mateix, la institució va destacar especialment un balanç de riscos a la baixa important, entre els quals destaquen les tensions comercials, el brexit i una desacceleració a la Xina més gran del que es preveia.

La Xina acomiada al 2018 confirmant el refredament de la seva economia. En particular, amb la dada del 4T 2018 (creixement del 6,4% després del 6,5% del trimestre anterior), l’economia xinesa va créixer un 6,6% el 2018, 3 dècimes per sota del registre del 2017. La desacceleració s’explica per la combinació de l’enduriment regulador per reduir el palanquejament i les tensions comercials amb els EUA. S’espera que la desacceleració prossegueixi el 2019, encara que de forma gradual, gràcies a la implementació de noves mesures d’estímul, especialment una major inversió pública en infraestructures. Amb tot, els dubtes sobre si la desacceleració de l’economia és més gran del que indiquen les dades oficials continuaran planant sobre el gegant asiàtic.

Compartir: