Compartir: 
Lleugera desacceleració del PIB segons el previstLleugera desacceleració del PIB segons el previst

El PIB va créixer un 0,7% intertrimestral (3,2% interanual) en el 2T, una dècima menys que en l'1T. El fort augment de les vendes al detall el juny (5,6% interanual) indica que el consum privat segueix sent el principal motor del creixement. En aquest context favorable, el Govern ha elevat la seva previsió d'avenç del PIB al 2,9 %(anterior: 2,7%).

La recuperació de l'ocupació va ser notable en el 2T encara que una mica inferior a l'esperada. La taxa de variació interanual de l'ocupació es va desaccelerar al 2,4% (3,3% en l'1T). El sector privat va liderar la creació de llocs de treball (2,7% interanual) mentre que el sector públic va tenir un creixement més modest (1,3% interanual). La taxa d'atur es va reduir fins al 20,0 %, un punt menys que el trimestre anterior. La recuperació de l'ocupació continuarà en el segon semestre encara que a un ritme menor.

La inflació guanya unes altres 2 dècimes el juliol i arriba al -0,6%. A falta del detall per components, la dada s'explica per la pujada d'aliments i begudes no alcohòliques. En els propers mesos, la inflació evolucionarà a l'alça pel dinamisme del consum i per l'efecte esglaó del preu del petroli.

El saldo per compte corrent puja a l'1,8% del PIB el maig. Aquesta notable millora es deu tant a la continuada reducció del dèficit de rendes com a l'increment del superàvit de béns i serveis. D'altra banda, el número de turistes internacionals va augmentar un 12,7% interanual el juny (7,6 milions) i confirma el bon inici de la temporada d'estiu.

La Comissió Europea atorga dos anys addicionals per reduir el dèficit públic per sota del 3% del PIB. El nou camí del dèficit suposa traslladar més esforç fiscal a 2017, davant unes dades d'execució pressupostària que mostren absència d'ajust el 2016. En concret, el dèficit de l'Estat es va situar en l'1,9% del PIB el juny (1,8% el juny de 2015). El nou objectiu de dèficit proposat per a 2016 (4,6% del PIB) sembla assolible.

Compartir: