Compartir: 
L’índex de confiança empresarial augura un bon 2T 2017L’índex de confiança empresarial augura un bon 2T 2017L’índex de confiança empresarial augura un bon 2T 2017

L’índex de confiança empresarial augura un bon 2T 2017. Concretament, el percentatge d’empresaris que es mostren optimistes amb el trimestre que comença va ser del 24,1% i supera així el 14,8% que preveu un segon trimestre no tan favorable. S’espera, per tant, que l’economia espanyola continuï avançant a bon ritme.

La inflació es va moderar al març fins al 2,3%, un registre 7 dècimes per sota del de febrer, com a conseqüència de l’alentiment del preu dels carburants i de l’electricitat (en termes interanuals). El component d’oci i cultura també va contribuir a la moderació de la inflació al març, atès que aquest any la Setmana Santa va caure íntegrament a l’abril (l’any passat va ser al març). Per la seva banda, la inflació subjacent va baixar 1 dècima, fins al 0,9%. De cara al mes d’abril, esperem un lleu repunt de la inflació a causa de l’efecte de la Setmana Santa. A partir d'aquí, es preveu que la inflació es moderi lleument, ja que preveiem que el preu del petroli anirà augmentant de manera molt gradual al llarg de l'any.

El mercat immobiliari presenta taxes de creixement considerables. Les compravendes d’habitatges van créixer al febrer un 14,1% interanual (en l’acumulat de 12 mesos) la qual cosa representa una lleugera desacceleració enfront del registre de gener (15,7%). Amb tot, aquesta suau desacceleració entra dins del guió previst i tant les compravendes com els preus mantindran un bon ritme de creixement en els pròxims trimestres.

El procés de despalanquejament del sector privat segueix el seu curs. En el 4T 2016 es va mantenir la tendència descendent del deute de les llars i de les societats no financeres, que es va situar en el 64,4% i el 101,7% del PIB, respectivament. La ràtio entre l’estoc de deute privat i el PIB continuarà minvant en els propers trimestres. El fort creixement del PIB en termes nominals permetrà que el despalanquejament continuï i sigui compatible amb un increment en els fluxos de crèdit nou cap a les famílies i les empreses.

Compartir: