Compartir: 
L’índex de confiança empresarial augura un bon 2T 2018L’índex de confiança empresarial augura un bon 2T 2018

L’índex de confiança empresarial augura un bon 2T 2018. En concret, el percentatge d’empresaris que es mostren optimistes amb el trimestre que comença va ser del 23,5% i supera així el 12,8% que preveu un segon trimestre no tan favorable. S’espera, per tant, que l’economia espanyola continuï avançant a bon ritme.

El saldo comercial de béns va empitjorar al febrer, amb un dèficit que va baixar fins al 2,2% del PIB (acumulat de 12 mesos), per sobre de l’1,7% registrat en el mateix període del 2017. El deteriorament es va deure, en bona part, a l’encariment del petroli, que va incrementar de forma considerable el valor de les importacions energètiques. Amb tot, les exportacions de béns van seguir anotant avanços notables.

La taxa de morositat continua baixant. El saldo de crèdit dubtós va disminuir al febrer fins als 95.865 milions d’euros i acumula un retrocés del 51% des del nivell màxim assolit al gener del 2014. D’acord amb això, la taxa de morositat va seguir la seva tendència descendent i es va situar en el 7,8%. En els propers mesos, la millora de l’economia i la venda de carteres d’actius dubtosos seguiran afavorint la reducció d’aquesta taxa.

El procés de despalanquejament del sector privat continua el seu curs. En particular, en el 4T 2017 es va mantenir la tendència descendent del deute de les llars i de les societats no financeres, que s’ha situat en el 61,3% i el 96,8% del PIB, respectivament. De cara a futur, el fort creixement del PIB en termes nominals permetrà que el despalanquejament continuï en els pròxims trimestres i sigui compatible amb un increment en els fluxos de crèdit nou cap a famílies i empreses.

Compartir: