Compartir: 
L’índex de confiança empresarial descendeix lleument en el 1T, però encara se situa en nivells elevatsL’índex de confiança empresarial descendeix lleument en el 1T, però encara se situa en nivells elevatsL’índex de confiança empresarial descendeix lleument en el 1T, però encara se situa en nivells elevats

L’índex de confiança empresarial descendeix lleument en el 1T, però encara se situa en nivells elevats. En concret, va retrocedir un 0,4% respecte al trimestre anterior. Amb tot, és destacable que el percentatge d’empresaris optimistes supera el dels pessimistes, tant pel que fa a la valoració de la situació actual com a les expectatives del trimestre que comença.

El saldo comercial de béns es debilita al novembre. El dèficit es va situar en el 2,2% del PIB (acumulat de 12 mesos), 0,5 p. p. per sobre del registre del novembre del 2016. El deteriorament es va deure principalment a l’encariment del petroli, que va incrementar el valor de les importacions energètiques. Per la seva banda, les exportacions van continuar mostrant avanços robustos (un 8,6% les totals i un 7,0% les no energètiques).

El deute del sector privat es continua reduint. En el 3T 2017, el deute de les llars i de les societats no financeres va continuar descendint fins a situar-se en el 61,8% i el 98,0% del PIB, respectivament. Uns nivells similars als de la zona de l’euro i que són indicatius de què el procés de despalanquejament del sector privat està molt avançat.

La taxa de morositat bancària segueix descendint gradualment: 1 dècima al novembre, fins al 8,1%. La dada reflecteix el notable esforç de la banca espanyola per continuar sanejant els balanços.

Compartir: