Compartir: 
L’índex de sentiment econòmic (ESI) per a la zona de l’euro es va situar en els 109,2 punts

L’índex de sentiment econòmic (ESI) per a la zona de l’euro es va situar en els 109,2 punts. Així, al maig, l’indicador va seguir marcant una tendència de millora iniciada en la segona meitat de 2016. Aquesta dinàmica és generalitzada entre els principals països de la zona de l’euro i, en els registres de maig, va destacar l’acceleració de l’índex per a França fins als 107,7 punts (abans 106,2).

La inflació se suavitza al maig fins a l’1,4%. Encara que aquest registre va suposar una desacceleració respecte a la dada d’abril (1,9%), això es va deure a factors temporals. Concretament, el component energètic va avançar un 4,6% interanual, un registre 3,0 p. p. inferior al d’abril a causa de l’esmorteïment de l’efecte esglaó del petroli. A això se li va sumar la desaparició de l’efecte calendari de Setmana Santa, que, en caure íntegrament a l’abril (el 2016 va ser al març), havia provocat un repunt temporal de la inflació dels serveis (1,8% a l’abril, 1,3% al maig).

Compartir: