Compartir: 
L’indicador de sentiment econòmic de la zona de l’euro manté una trajectòria a l’alçaL’indicador de sentiment econòmic de la zona de l’euro manté una trajectòria a l’alçaL’indicador de sentiment econòmic de la zona de l’euro manté una trajectòria a l’alçaL’indicador de sentiment econòmic de la zona de l’euro manté una trajectòria a l’alça

L’indicador de sentiment econòmic de la zona de l’euro manté una trajectòria a l’alça i puja 1,4 punts al desembre, fins a arribar als 116 punts, el nivell més alt des de l’octubre de l’any 2000. Per països, va destacar l’avanç de l’indicador a França (+2,3 punts, fins a 114,2) i Alemanya (+1,6 punts, fins a 116).

La producció industrial a la zona de l’euro manté un bon ritme de creixement, un 3,3% interanual al novembre. Tot i que es tracta d’un avanç una mica per sota del registre d’octubre, se situa molt per sobre de la taxa mitjana del 2,0% registrada durant la primera meitat del 2017. Entre el grup de les economies més grans de l’àrea, destaca l’avanç d’Alemanya (5,6% interanual) i França (2,5% interanual). Aquesta dada, juntament amb altres indicadors, apunta a un creixement sòlid de l’activitat en el 4T 2017.

Les vendes al detall a la zona de l’euro repunten amb força al novembre. Així, van augmentar un 2,7% interanual, 2,1 p. p. més que en el mes anterior. Aquesta dada suggereix que la desacceleració registrada a l’octubre era de caràcter temporal i que el consum de les llars es mantindrà ferm en el 4T 2017.

Economia portuguesa

La inflació a Portugal es va mantenir en l’1,5% interanual al desembre, igualant el registre del mes anterior. D’aquesta manera, en la mitjana del 2017, la inflació general es va situar en l’1,4%, d’acord amb les nostres previsions. Per la seva banda, la inflació subjacent es va emplaçar en l’1,2% interanual al desembre, 1 dècima per sobre del mes de novembre, recolzada, en bona part, per l’acceleració del ritme de creixement dels preus del transport (+3,8% interanual). En el còmput anual del 2017, la inflació subjacent es va situar en un moderat 1,1%.

Les noves operacions de crèdit a l’habitatge continuen creixent, reflex del dinamisme del mercat immobiliari. Al novembre, el nou crèdit a l’habitatge va augmentar el 42,2% interanual en l’acumulat de l’any i va arribar als 6.656 milions d’euros, una xifra superior al registre total del 2016, però encara inferior als nivells registrats abans de la crisi. Així mateix, el crèdit al consum va seguir evolucionant positivament (10,0% en els primers 11 mesos del 2017). Per la seva banda, la concessió de crèdit a empreses va disminuir (3,7% per a les pimes i 8,5% per a les grans empreses), tot i que menys que en el mateix període de l’any anterior.

Les empreses portugueses preveuen que les seves exportacions de béns augmentin un 5,7% el 2018 (en termes nominals). En concret, i d’acord amb l’enquesta sobre perspectives d’exportacions realitzada per l’INE, els empresaris portuguesos estimen que augmentaran les seves vendes tant a països de la UE (+6,3%) com de fora de la UE (+3,9%), continuant amb la bona via exportadora de Portugal dels darrers anys.

Compartir: