Compartir: 
Lleugera millora en les perspectives de creixement per a la zona de l’euro

L’FMI modifica lleugerament a l’alça la previsió de creixement per al conjunt de la zona de l’euro el 2017, fins a l’1,6%, gràcies, en bona part, a un avanç de l’activitat econòmica superior a l’esperat durant la segona meitat de 2016, particularment a Alemanya i Espanya. No obstant això, el Fons va disminuir les previsions de creixement econòmic per a Itàlia arran de la incertesa política i les dificultats per les quals passa el sector bancari. Per al Regne Unit, la institució va revisar a l’alça el creixement previst el 2017 (4 dècimes respecte a l’octubre de 2016), mentre que el va revisar a la baixa en 3 dècimes el 2018, postergant, d’aquesta manera, l’impacte del brexit.

La demanda de crèdit continua impulsant la concessió de préstecs bancaris. Segons l’Enquesta sobre Préstecs Bancaris de gener de 2017 elaborada pel BCE, en el 4T 2016 es va produir un augment de la demanda de crèdit en tots els segments, una tendència que s’espera que continuï en el 1T 2017. En canvi, els criteris d’aprovació de préstecs a la zona de l’euro es van mantenir estables.

Compartir: