Compartir: 
Els actius de renda fixa protagonitzen la setmana als mercats financersEls actius de renda fixa protagonitzen la setmana als mercats financers

La incertesa provoca fortes davallades a la rendibilitat dels bons sobirans. Dos elements principals han contribuït al clima d'intranquil·litat que va fomentar la forta demanda d'actius de deute públic. D'una banda, els inversors continuen donant mostres de prudència enfront d'una possible pròrroga de la pròxima pujada de tipus als EUA, després de la fluixa dada d'ocupació del mercat laboral nord-americà. De l'altra, la publicació de noves enquestes al Regne Unit, que donen un lleuger avantatge al vot favorable a la sortida del país de la UE, també van influir en el clima inversor i van provocar forts repunts en la volatilitat de la lliura esterlina respecte de l'euro i del dòlar. En aquest context, les principals borses desenvolupades van mostrar un comportament molt prudent, sobretot a les places europees, on la majoria de les borses van registrar lleugeres caigudes. Al mercat de renda fixa, les rendibilitats de les principals referències sobiranes van anotar forts descensos. En concret la TIR del bund alemany va registrar fins a quatre mínims històrics durant la setmana i la va acabar en el 0,02%. La yield del gilt també va arribar fins a un mínim històric, en situar-se en l'1,21%.

El BCE inicia les compres de bons corporatius. Com va anunciar Draghi a l'última reunió de la institució europea, el BCE va arrencar el seu programa de compra de bons corporatius el 8 de juny. Tot i que els inversors ja havien anticipat la posada en marxa d'aquest programa, les rendibilitats dels bons corporatius europeus van baixar amb força després de l'inici de les compres.

Compartir: