Compartir: 
Els bancs centrals tornen a guanyar protagonismeEls bancs centrals tornen a guanyar protagonisme

El creixement global i la política monetària tornen a perfilar el panorama dels mercats. A falta de senyals fermes sobre el creixement global, els inversors posen la mirada en els bancs centrals i en el momentum renovat dels sectors bancari (Citigroup), energètic i biotecnològic. L'encreuament d'opinions de membres de la Fed i la preocupació del BCE i del BoE per la baixa inflació han desplaçat al 2016 les expectatives de la pujada de tipus de la Fed. Com a conseqüència, el rendiment del bo americà a 10 anys davallava 8 p. b. fins al 2,01% i l'alemany feia el mateix i se situava en el 0,55% (-3 p. b.). Això ha facilitat una escalada de la renda variable fins a màxims de dos mesos.

La campanya de resultats empresarials del 3T 2015 arranca als EUA sense grans sobresalts. Malgrat que només el 10% del total de companyies de l'índex S&P500 han publicat els comptes trimestrals, el 76% d'aquest percentatge ha reportat uns beneficis per damunt de les expectatives del consens d'analistes. Tanmateix, és important matisar que les expectatives eren pessimistes i que els registres d'ingressos i vendes van ser menys satisfactoris. En relació amb aquest últim aspecte, el percentatge de sorpreses a l'alça davalla fins al 51%. A nivell sectorial, els resultats dels bancs nord-americans no s'han desmarcat d'aquesta pauta. El descens dels ingressos procedents del trading i de la banca d'inversió ha estat acompanyat d'una millor evolució des del punt de vista dels costos. 

Compartir: