Compartir: 
Les dades avalen un bon inici d'anyLes dades avalen un bon inici d'anyLes dades avalen un bon inici d'any

El ritme de creixement va continuar sent elevat en el 4T. Segons el Banc d'Espanya, el PIB va créixer un 0,8% intertrimestral en el 4T, la qual cosa situa el còmput anual del 2015 en el 3,2%. La robustesa de les vendes al detall (del 3,3% interanual al novembre) indica que el consum privat va continuar sent el principal motor de creixement. Després d'un any d'augments notables del PIB, esperem que la velocitat d'avanç es moderi lleugerament el 2016, fins al 2,7%.

La inflació va augmentar 3 dècimes al desembre, fins al 0,0%, a causa d'una caiguda més atenuada dels preus de l'energia en termes interanuals. D'aquesta manera, per al conjunt del 2015, la inflació es va situar en el -0,5% previst. De cara al 2016, esperem que la inflació continuï a l'alça i que se situï en el 1,2% en mitjana, recolzada per un escenari de recuperació gradual del preu del petroli.

Bones dades del sector exterior a l'inici del 4T. A l'octubre, el superàvit per compte corrent va augmentar de manera notable i es va situar en el 1,6% del PIB (acumulat de 12 mesos). Aquesta millora és deguda tant al fort increment de les exportacions de serveis turístics (el nombre de turistes acumulat de 12 mesos va créixer el 4,8% interanual al novembre) como a la reducció del dèficit de rendes.

Ajust insuficient dels comptes públics. El dèficit de les AA. PP. acumulat fins al 3T va ser del 4,1% del PIB, només una dècima per sota de l'objectiu per al conjunt de l'any (del -4,2%). El marge de l'Estat per compensar el desviament de les comunitats autònomes i de la Seguretat Social és limitat, per la qual cosa és improbable que s'arribi a l'objectiu.

La taxa d'estalvi de les llars es redueix fins al 9,2% de la renda bruta disponible, un registre 6 dècimes inferior al del 2T. En els pròxims trimestres, i de manera temporal mentre es consolida la recuperació, preveiem que la taxa d'estalvi se situarà per sota de la mitjana històrica (del 9,8%) a causa d'un increment del consum superior a l'avanç de la renda bruta disponible de les llars.

La nova concessió de crèdit dóna suport al creixement. Des del començament de l'any fins al novembre, el flux de crèdit nou a llars i pimes ha crescut a taxes de l'11% i del 14% interanual (acumulat de 12 mesos), respectivament. Una tendència que preveiem que s'accentuarà el 2016. 

Compartir: