Compartir: 
Les dades d'activitat segueixen robustes i el debat polític guanya protagonisme

El consum de les llars manté el seu ritme de creixement. Les vendes al detall van augmentar un 1,7% el maig (variació interanual), un nivell similar al dels últims dos mesos i per damunt de la mitjana històrica, del 0,7%. Així doncs, el consum privat segueix sent un dels suports principals de la recuperació econòmica de la zona euro.

La Comissió Europea obre expedient sancionador a Espanya i Portugal per incompliment de la correcció del seu dèficit excessiu. La Comissió va recomanar al Consell sancionar a ambdós països després de concloure que no van prendre les mesures suficients per corregir els seus dèficits públics el 2014 i 2015. Les sancions podrien comportar una multa econòmica i una suspensió temporal dels Fons Estructurals i d'Inversió Europeus. Tanmateix, aquestes sancions podrien reduir-se, o fins i tot ser nul·les, en cas de circumstàncies econòmiques excepcionals o amb prèvia sol·licitud motivada del país.

Compartir: