Compartir: 
També disponible:
Pols Econòmic Setmanal
Els mercats financers mostren una tònica d'optimisme relatiu a l'espera de la Fed

La prima de risc espanyola continua disminuint i ja se situa per sota de la italiana, per primera vegada en més d'un any. La disminució en la rendibilitat del bo espanyol a 10 anys, juntament amb les tensions en el si del govern italià, expliquen aquesta tendència positiva. Els mercats borsaris globals han mostrat un bon comportament, amb guanys destacats en el bloc emergent, impulsats en gran part per la reconducció de les tensions a Síria. En el pla institucional, es van celebrar les reunions de l'Ecofin i de l'Eurogrup, a les quals es intentar avançar pel que fa al mecanisme de reestructuració i liquidació bancària, en el marc de la futura unió bancària.

S'accentua la divergència entre els bancs centrals dels països emergents. Al Brasil, malgrat que la inflació està cedint, el banc central es mostra partidari de continuar apujant el tipus SELIC –actualment al 9,0%– per contenir la depreciació del real. Pel que fa a Mèxic, on la preocupació gira entorn de la desacceleració econòmica, Banxico va retallar el tipus oficial fins al 3,75% (-25 p.b.). A l'Àsia, Indonèsia va apujar el tipus rector fins al 7,25% per contenir la depreciació de la seva divisa.

La incertesa sobre Síria manté el petroli per damunt dels 110$ malgrat que l'Aràbia Saudita va incrementar la producció al màxim en 32 anys.

Compartir: