Compartir: 
Els punts de suport de l'economia segueixen fortsEls punts de suport de l'economia segueixen forts

El sector serveis creix a bon ritme mentre que la indústria segueix més endarrerida. L'índex de la xifra de negocis empresarials, que representa el 50% de les activitats incloses en el PIB, va retrocedir un 0,4% interanual el maig. Aquest descens és atribuïble a la indústria i, en especial, al subministrament d'energia elèctrica i aigua. En canvi, el comerç i els serveis no financers de mercat, que conjuntament representen més del 66% de les activitats incloses en l'índex, creixen a taxes més vigoroses (2,4% i 3,5% interanual, respectivament) i segueixen sent el motor de la recuperació.

El saldo comercial prossegueix la seva millora el maig. Les exportacions de béns van conservar el bon to del mes passat i van avançar un 2,4% interanual (acumulat de 3 mesos) gràcies a la bona marxa de les exportacions no energètiques (4,0% interanual). Per la seva banda, les importacions van caure un 1,3% interanual, de manera que el dèficit de béns va millorar fins als 21.261 milions d'euros (acumulat de 12 mesos) comparat amb els 23.501 del maig de 2015.

El bon to de l'oferta i la demanda de crèdit es manté. Segons l'enquesta de préstecs bancaris, els estàndards per a la concessió de crèdit a llars es van relaxar, mentre que els del crèdit a empreses no van variar en el 2T, tot i que els bancs pensen relaxar-los en els propers 3 mesos. Pel que fa a la demanda de crèdit, els bancs només van experimentar un augment per part de les pimes en el 2T, però de cara al 3T anticipen un fort augment de la demanda en tots els segments. Aquest context favorable per a la banca també es reflecteix en un nou descens de la taxa de morositat (9,8% el maig).

Compartir: