Compartir: 
Malgrat la dada del 4T, el mercat laboral mostra una tendència positivaMalgrat la dada del 4T, el mercat laboral mostra una tendència positiva

Els indicadors d’activitat anticipen un creixement robust en el tram final de l’any. Pel costat de l’oferta, destaca especialment el bon comportament dels indicadors del sector manufacturer, després d’un primer semestre de 2016 relativament més fluix. En concret, l’índex de la xifra de negoci de la indústria va avançar un 4,8% interanual al novembre i el fort increment de l’entrada de comandes industrials (5,4% interanual) reafirma que la tendència positiva del sector continuarà el 2017. Així mateix, la xifra de negocis del sector serveis va accelerar el ritme d’avanç fins al 5,9% interanual. Pel costat de la demanda, el creixement continuat de les vendes al detall (2,9% interanual al desembre) indica que el consum privat continua sent un motor fonamental de creixement.

L’EPA del 4T 2016 decep, però amb matisos. El nombre d’ocupats va baixar en 19.400 en el 4T, mentre que CaixaBank Research esperava un augment de 85.000. En part, aquesta desviació es deu a la destrucció d’ocupació en educació (efecte calendari, menor nombre de dies lectius). En termes desestacionalitzats, la creació d’ocupació segueix robusta (0,4% intertrimestral). L’any 2016 va tancar amb 452.700 ocupats més (creixement mitjà anual del 2,7%). D’altra banda, la substancial baixada dels aturats (541.700 persones menys que el 2015) va permetre que la taxa d’atur es reduís significativament, fins al 18,6%. També destaca la notable reducció de la població activa (–128.000 el 2016) tot i la recuperació econòmica.

La concessió d’hipoteques manté la tendència alcista i compta amb el suport d’unes condicions de finançament favorables. Al novembre, el nombre d’hipoteques constituïdes sobre habitatges va ser de 25.413, la qual cosa representa un augment del 15,1% interanual (acumulat de 12 mesos).

Compartir: