Compartir: 
Menor creixement mundial i tendència a l'alça de la inflació nord-americanaMenor creixement mundial i tendència a l'alça de la inflació nord-americana

L'OCDE rebaixa les seves previsions de creixement. La institució creu que el creixement de l'economia mundial es mantindrà al mateix nivell que el 2015 (3,0%), 3 dècimes per sota del que preveia al novembre. En particular, destaca la rebaixa en la majoria de les economies avançades: de 4 dècimes a la zona de l'euro, fins a l'1,4% (1,5% el 2015), i de 5 dècimes als EUA, fins al 2,0% (2,4% el 2015). Així mateix, incorpora al seu escenari un augment dels riscos d'inestabilitat financera i un increment de la vulnerabilitat d'algunes economies emergents.

La inflació dels EUA es va situar en l'1,4% al gener, 7 dècimes per damunt del registre del mes anterior. El rebot a l'avanç interanual de l'IPC va ser degut a la desaparició gradual de l'efecte base procedent de la caiguda del preu del petroli. D'altra banda, la inflació subjacent es va situar en un sòlid 2,2%. En termes intermensuals, l'IPC general es va mantenir pla a causa de la nova caiguda del component energètic (-2,8% intermensual), però l'avanç intermensual de l'IPC subjacent es va accelerar, afavorit per un creixement generalitzat de tots els components. Sens dubte, és una dada positiva després de la debilitat de l'activitat del país al tram final del 2015.

Debilitat de les exportacions xineses i lleu repunt de la inflació al gener. El descens de les exportacions nominals de la Xina va accelerar, en termes interanuals, fins al -11,4%. En la mateixa línia, les importacions van continuar disminuint (-18,6%): tot i que sigui conseqüència, en part, de la caiguda del preu de les matèries primeres, també mostra la debilitat de la demanda interna. D'altra banda, els preus van pujar l'1,8% interanual, 2 dècimes per damunt del registre del desembre, afavorits per l'increment dels preus dels aliments amb anticipació a l'Any Nou xinès. En aquest sentit, és important comentar que cal analitzar amb precaució els indicadors d'activitat dels mesos de gener i febrer, a causa de les distorsions que genera el canvi de data de les festivitats de l'Any Nou.

La caiguda de les vendes a la Xina afecta el saldo comercial del Japó. El saldo comercial del gener va ser negatiu a causa del descens de les exportacions a la Xina (-17,5% interanual) i, en menor grau, als EUA i a Europa (-5,3% i -3,6%, respectivament). Encara que la dada pateix les distorsions típiques de l'Any Nou xinès, preocupa la tendència a la baixa de les vendes al gegant asiàtic. 

Compartir: