Compartir: 
La recuperació econòmica de la zona de l'euro prossegueix, malgrat les turbulències financeres globals

L'índex de sentiment econòmic millora lleugerament a l'agost en el conjunt de la zona de l'euro. Tant Alemanya com França, Itàlia i Espanya estan registrant en el 3T índexs superiors als de la primera meitat de l'any. És interessant ressaltar que, per primera vegada des de fa quatre anys, França va assolir un valor per damunt de la mitjana de llarg termini (100 punts). Tanmateix, el ritme de creixement continua sent moderat.

Alemanya es manté com a motor econòmic de la zona de l'euro. El creixement del PIB es va situar en el 0,4% intertrimestral en el 2T (1,6% interanual). El principal motor va ser el sector exterior, amb una contribució de 0,8 p. p. Per al 3T, l'índex de clima econòmic alemany IFO apunta que l'economia alemanya està mantenint un ritme de creixement robust.

Compartir: