Compartir: 
Continua el clima positiu als mercatsContinua el clima positiu als mercats

Les minutes de la darrera reunió de la Reserva Federal (Fed) reforcen les expectatives d'una pujada de tipus al desembre. Una àmplia majoria dels membres de la Fed va considerar que les condicions necessàries (atur i inflació) per fer la primera pujada del tipus d'interès oficial "podrien complir-se al desembre". La publicació posterior de la sòlida dada d'ocupació de l'octubre reforça el missatge de l'entitat i suggereix que el desembre serà, amb gran probabilitat, el mes escollit per apujar el tipus oficial. En paral·lel, diversos integrants de la Fed han alertat dels riscos de retardar excessivament la normalització dels tipus d'interès. De tota manera, l'autoritat monetària va reafirmar que el ritme de les pujades serà molt gradual.

El sentiment inversor continua millorant, després de la major concreció de la Fed i de l'estabilització dels indicadors d'activitat a la Xina. En aquest context, les cotitzacions borsàries als EUA i a Europa han mostrat avanços continguts alhora que les yields sobiranes han flexionat a la baixa. Al mercat de divises, l'euro s'ha debilitat fins als 1,07$ com a conseqüència de la divergència d'intencions dels bancs centrals als dos costats de l'Atlàntic. Del començament d'any ençà, la depreciació de la divisa europea davant el dòlar arriba al 12%.

Compartir: